Vĩnh Thịnh – Nhịp sống kinh doanh

Tiếp nối một phần ký ức!

Từ ngày xưa con người đã nghĩ đến việc lưu trữ những thông tin, tri thức lên những thẻ tre, từng thanh tre đều đặn được xếp ngay ngắn bên cạnh nhau mang trên mình một phần lịch sử, một phần cuộc sống, có vai trò lưu truyền cho cả một nền văn hoá, là một phần của lịch sử, là minh chứng hùng hồn cho sự tồn tại và phát triển qua hàng ngàn năm.

Chính yếu tố truyền thừa của người xưa là nhân tố ra đời và phát triển ngành Công Nghiệp Giấy và Bột Giấy như hiện tại.

Hiểu rõ được nhiệm vụ và sứ mệnh của mình, Công ty Giấy Vĩnh Thịnh luôn nỗ lực đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.

Công ty Giấy Vĩnh Thịnh luôn tự tin là nhà cung cấp hàng đầu về sản phẩm Giấy Tập học sinh, Văn phòng phẩm.