Liên Hệ

Văn phòng

Địa chỉ: 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại: (84-8)54.01.29.99 (84-8)39.41.34.74


Fax: (84-8)39 43 26 03


Email: sales@vinhthinhpaper.vn


Liên Hệ: 7:45am - 5:15pm

Vui lòng điền thông tin của bạn về các sản phẩm cần mua vào form bên dưới. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h.

Top