hệ thống phân phối

stt hệ thống số lượng phạm vi
1 Mega Market Việt Nam 20 toàn quốc
2 Siêu thị Big C 30 toàn quốc
3 Siêu thị Giant 1 HCM
4 Siêu thị Coopmart 2 HCM
5 Nhà sách Fahasha 75 toàn quốc
6 Nhà sách Nhân Văn 6 HCM
7 Nhà sách Thăng Long 1 HCM
8 AEON MALL 3 HCM & Bình Dương
9 DOS > 1.500 toàn quốc

Top